W dniach 20 – 24 września 2008 r,, włodarze naszego miasta wraz z przedstawicielami naszego klasztoru w osobach Jakub Miazek i Bogumiła Strojna z ramienia Fundacji „Obiekt Zabytkowy Opactwo Cystersów w Sulejowie”, uczestniczyli w IV Ogólnopolskim Forum Gmin Cysterskich, Właścicieli Obiektów Cysterskich i Pocysterskich w Pelplinie, na ziemi Pomorskiej.

Czterodniowe Forum i imprezy towarzyszące, honorowym patronatem objęli: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, Marszałek Województwa Pomorskiego Jan Kozłowski, Diecezja Pelplińska i Gmina Pelplin. Forum Gmin Cysterskich zbiegło się w czasie z VIII Jarmarkiem Cysterskim w Pelplinie. Nasza delegacja wyruszyła z Sulejowa o godz. 8 rano, na miejscu byliśmy na godz. 14 – tą. Organizatorzy zakwaterowali nas w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Na godz. 16 – tą, przewidziano uroczysty obiad i powitanie uczestników Forum przez Biskupa Pelplińskiego Jana Szlagę. Wieczorem uczestniczyliśmy w wieczorze integracyjnym, (na którym to podano nie, co innego jak, piwo Frater produkowane w klasztorze cysterskim w Szczyrzycu) biesiadzie towarzyszył cały kwiat rycerstwa pomorskiego. Mieliśmy okazję zapoznać się z tańcami dworskimi, obyczajami i walkami rycerskimi, a wszystko przeplatało się z humorem i śmiechem, – bo nie każdy umiał sprawnie poruszać się w rycerskiej zbroi, którą rycerze nakładali na „ochotników” zabawy, oraz władać rycerskim orężem w postaci 3 – metrowej dzidy, ciężkiego miecza lub maczugi. Niezapomnianym wydarzeniem tego dnia był koncert organowy „Nocą daj poprowadzić się aniołom” o godz. 22.00. W katedrze panowały egipskie ciemności, jedynym źródłem światła, była pochodnia w ręce alumna WSD przebranego za cystersa. Po plecach przelatywały ciarki i strach zaglądał w oczy, kiedy organista zagrał Bogurodzicę, a następnie w ciemnościach rozległy się chorały gregoriańskie. Nie wiadomo, czy ci śpiewający cystersi tam byli, czy nie. I niejeden uczestnik Forum widział oczami wyobraźni anioła. Robiło to ogromne wrażenie.

W niedzielę 21.09. przed południem, uczestniczyliśmy w uroczystej Liturgii pod przewodnictwem Biskupa Pelplińskiego oraz w koncercie finałowym II Przeglądu Zespołów Muzyki Dawnej. Po południu organizatorzy zafundowali nam przemarsz przez miasto Pelplin w barwnym korowodzie, u boku mistrzów i komturów krzyżackich, rycerzy, dam dworu, włodarzy województwa pomorskiego i powiatu tczewskiego, na rozpoczęcie VIII Jarmarku Cysterskiego.

Każdego dnia braliśmy udział w spotkaniach tematycznych, dotyczących „Cystersów i szlaku cysterskiego – w Polsce i Europie”, współpracy podmiotów organizujących oraz promujących szlak cysterski, współpracy podmiotów zainteresowanych pozyskaniem środków finansowych na rozwój szlaku. Na spotkaniu międzynarodowym z udziałem reprezentantów Europejskiej Karty Cysterskiej wymieniliśmy poglądy nad projektem „Karty polskiej opactw i miejsc cysterskich” oraz nad projektem listu intencyjnego wiążącego z „Europejską Kartą opactw i miejsc cysterskich”. Zostało ustalone miejsce V Forum. Odbędzie się w 2009 roku przy współudziale klasztoru cystersów w Sulejowie, opactwa cystersów w Wąchocku i Koprzywnicy.

Organizatorzy zorganizowali dla uczestników Forum wycieczki do obiektów pocysterskich i cysterskich woj. pomorskiego, a mianowicie do Koronowa, Byszewa, Żarnowca i Oliwy. W Koronowie mieliśmy okazję zapoznać się ze ścieżką dydaktyczną „Cysterski Gaj” o charakterze historyczno – przyrodniczym. Trasa ścieżki o dł. ok.3 km, składa się z 20 tablic z opisami historyczno – przyrodniczymi wraz ze zdjęciami. Nazwa ścieżki nawiązuje do zlokalizowanego w Koronowie kompleksu leśnego, którego początki ściśle związane były z cystersami. Jest to doskonały pomysł na regionalny produkt turystyczny i przykład promocji swojego regionu przez władze gminy.

Oglądając obiekty pocysterskie, uczestnicy Forum mieli okazję zapoznać się z ogromną spuścizną kulturową i gospodarczą pozostawioną przez Cystersów. Przykładem są organy w Oliwie, czy kolegiata w Byszewie.

W IV Forum wzięło udział ok. 150 osób związanych bezpośrednio lub pośrednio z Zakonem Cysterskim w kraju i za granicą.

.