VI Forum Szlaku Cysterskiego odbyło się w dniach 2 – 4.09.2011 r. w Pocysterskim Zespole Kulturowym w Jemielnicy na ziemi opolskiej. VI Forum zainaugurowało także Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego w województwie opolskim.

Naszą gminę na Forum reprezentowali: Jan Andrzejczyk – zastępca Burmistrza Sulejowa, Augustyn Węgrzyn OCist. – proboszcz parafii pw. Najświętszej Marii Panny i Tomasza Kantuaryjskiego, Jakub Miazek i Bogumiła Strojna z ramienia Fundacji „Obiekt Zabytkowy Opactwo Cystersów w Sulejowie”, Zofia Gwarda oraz Sławomir Koszowski. Organizatorem Forum była diecezja opolska wraz z Urzędem Gminy Jemielnica.

Uczestnicy Forum zostali zakwaterowani w Domu Pielgrzyma na Górze Św. Anny.

Program Forum przedstawiał się następująco:

 

 Piątek, 02.09.2011 r.

 Seminaria naukowe z cyklu Forum scientiae cisterciense:

14.00 – „Własności cysterskie w Czechach” (prof. Katerina Charvatova, Praha)

14.20 – „Krajobraz kulturowy klasztorów w Pforcie i Altzelli” (prof. Heinrich Mogirius, Niemcy)

14.40 – „Wieś i klasztor w Jemielnicy” ( prof. Jerzy Rajman, Katowice)

15.00 – „Żywienie w klasztorach cysterskich” ( prof. Andrzej Wyrwa, Poznań)

15.20 – „Ogrody cysterskie” (dr hab. Małgorzata Milecka , Lublin)

15.40 – „Budowle gospodarcze w Oliwie” (prof. Aleksander Piwek, Gdańsk)

16.00 – „Budowle gospodarcze w Doberanie” (prof. Ewa Łużyniecka, Wrocław)

16.20 – „Kontakty Cystersów polskich z opactwami francuskimi” (dr Anna Galar, Wrocław)

16.40 – „Via Equidia na szlaku cysterskim w Polsce przykładem współpracy polsko -francuskiej” (Joanna Furgalska, Angoulême)

18.00 – uroczysta Msza św. odprawiona przez księdza biskupa Andrzeja Czaję – ordynariusza opolskiego, zaproszonych Opatów i księży z diecezji opolskiej, z oprawą muzyczną scholi WSD – śpiew gregoriański

19.00 – zwiedzanie pocysterskiego zespołu klasztornego w Jemielnicy. 

 Sobota, 3.09.2011 r.

8.00 – 9.00 – śniadanie i po nim wyjazd do Rud

 

 

 

10.00 – zwiedzanie Pocysterskiego Zespołu Klasztorno – Pałacowego w Rudach. Nabożeństwo przed obrazem Matki Boskiej Pokornej pod przewodnictwem ks. bp Jana Wieczorka, ordynariusza diecezji gliwicki

 

 

13.00 – wyjazd uczestników Forum do Jemielnicy

15.00 – panel dyskusyjny: „Promocja dziedzictwa kulturowego – wymiana doświadczeń” – Oswald Arena w Jemielnicy

 

 

 

18.00 – uroczysty koncert Filharmonii Opolskiej w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Jemielnicy

19.30 – przejazd uczestników forum na Górę św. Anny

 

Niedziela, 4.09.2011 r.

 

7.00 – 19.00 – I Jarmark Cysterski w Jemielnicy

9.30 – wspólne posiedzenie Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich w Polsce

9.45 – zwiedzanie Jemielnicy z przewodnikiem

11.00 – uroczysta msza św. na zakończenie VI Forum Szlaku Cysterskiego w Polsce – przewodniczy opolski biskup pomocniczy Jan Kopiec, O. Opat Piotr Chojnacki OCist. – Prezes Polskiej Kongregacji Cystersów.

Uczestnikom Forum udostępniono zabytkowy kościół pocysterski w Jemielnicy wraz z zabudowaniami klasztornymi, a także podziemia, które to bardzo rzadko udostępniane są zwiedzającym. W krypcie kościoła po dziś dzień znajdują się trumny i szczątki zakonników sprzed kilku wieków o czym wielu forumowiczów, szczególnie przybyłych z innych miejscowości, wcześniej nie wiedziało. Dla zwiedzających otworzono także zabytkowy kościół cmentarny pw. Wszystkich Świętych, w którym znajdują się fragmenty polichromii gotyckiej.

.