W 1990 r. z inicjatywy ówczesnego Senatora RP Tadeusza Zaskórskiego, powołana została do życia Fundacja pod nazwą „Obiekt Zabytkowy Opactwo Cystersów w Sulejowie” której to Pan Senator został pierwszym Prezesem. Celem Fundacji jest odbudowa i konserwacja zabytkowych obiektów Opactwa Cystersów pochodzących z XII – XV wieku. Obecnym prezesem Fundacji jest Krzysztof Podlewski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Kategorie: Fundacja