VIIforum2 W 2003 r. Rada Koordynacyjna Szlaku Cysterskiego przy Opacie Prezesie Kongregacji Polskiej Zakonu Cysterskiego, Ojcu Piotrze Chojnackim OCist. z Mogiły, podjęła inicjatywę zorganizowania raz w roku spotkań ludzi związanych z duchowością i opieką nad obiektami cysterskimi i pocysterskimi znajdującymi się na Szlaku Cysterskim w Polsce.

Spotkania te nazwano „Forum Szlaku Cysterskiego”. W tym roku sympatycy białych mnichów spotkali się po raz siódmy w dniach 31.08. – 02.09.2012 r. Organizatorem „VII Forum Szlaku Cysterskiego” była wielkopolska gmina Wągrowiec,  przy współudziale Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb”. Naszą gminę na Forum reprezentowali: Burmistrz Miasta i Gminy Stanisław Baryła, z ramienia Fundacji „Obiekt Zabytkowy Opactwo Cystersów w Sulejowie” Jakub Miazek i Bogumiła Strojna oraz Sławomir Koszowski.

Uczestnicy Forum zostali zakwaterowani w hotelu „Pietrak” w Wągrowcu nad malowniczo położonym jeziorem Durowskim.

W piątek 31.08. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Wągrowcu spotkali się najpierw przedstawiciele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich. Następnie o 14.00 był obiad w hotelu a o 15.00 uroczyste otwarcie „VII Forum ”. Zebranych, w imieniu Opata Prezesa Ojca Piotra Chojnackiego OCist., powitał prof. dr hab. Andrzej Wyrwa, a następnie: Wójt Gminy Wągrowiec Przemysław Majchrzak, Burmistrz Miasta Wągrowiec Stanisław Wilczyński, Starosta wągrowiecki Michał Piechocki, Wojewoda wielkopolski Piotr Florek oraz Prezes LGR „7 Ryb” Dorota Knopczyńska. Po powitaniu głos zabrali Gospodarze i Goście w panelach tematycznych, odpowiednio referat historyczny „Symbol ryby i miejsce ryb w diecie klasztornej. Zarys problemu”, prof. dr hab. Andrzej Wyrwa, „Metody rekultywacji i poprawy stanu jakości wód” prof. dr hab. Ryszard Gołdyn i „Ocena skuteczności rekultywacji wód na przykładzie jeziora Durowskiego” dr Beata Messyasz. O godz. 20.00 w Sali Kryształowej hotelu „Pietrak” odbyła się uroczysta kolacja z oprawą muzyczną z udziałem lokalnych władz samorządowych. 

W sobotę 01.09. po śniadaniu organizatorzy zaplanowali studyjny wyjazd autokarowy z przewodnikiem. W Łaziskach zwiedzaliśmy Piramidę Rotmistrza Wojsk Napoleońskich Franciszka Łakińskiego. Należy nadmienić, iż oryginalne miejsce pochówku to jego autorski pomysł i własnoręczny projekt, który przewidywał konstrukcję wykonaną z ciosanych kamieni w kształcie piramidy o wysokości 6 m. W jej wnętrzu na dwóch łańcuchach umocowana jest trumna z doczesnymi szczątkami Rotmistrza. W następnej kolejności udaliśmy się do Sanktuarium MB Pocieszenia w Dąbrówce Kościelnej. W Długiej Goślinie zwiedziliśmy drewniany kościół pw. Marii Magdaleny z 1623 r., tu wysłuchaliśmy koncertu organowego. Co żwawsi wspinacze górscy podjęli próbę wejścia na taras widokowy na „Dziewiczej Górze” (wzniesienie o wysokości 144,9 m n.p.m) w Parku Krajobrazowym Puszczy Zielonka w gminie Czerwonak. Nazwa góry wywodzi się z XIII wieku, kiedy to książę Przemysł I nadał te tereny osiadłym w Owińskach cysterkom, od których wzniesienie wzięło swoją pierwotną nazwę „Dziewicza Góra”. Na jego stokach cysterki hodowały czerwca polskiego, którego używano do wyrobu czerwonego barwnika. I to właśnie od tego owada pochodzi nazwa koloru, nazwa miesiąca, a nawet, jak się przypuszcza, nazwa miejscowości Czerwonak.

 W Kicinie zwiedzaliśmy drewniany kościółek pw. św. Józefa Oblubieńca NMP z 1751 r., a po obiedzie udaliśmy się w gościnę do ks. Kazimierza Tomalika, który jest gospodarzem pocysterskiego kościoła w Owińskach. Opactwo w Owińskach ufundowali dla sióstr cysterek w latach 1242 – 1252 Przemysław I i Bolesław Pobożny. Siostry swoją posługę sprawowały w opactwie ponad 550 lat.

Po kasacie w 1823 r. opactwo przestaje istnieć. Kościół przeszedł w ręce księży diecezjalnych, zaś w budynkach poklasztornych od roku 1952 mieści się Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla dzieci Niewidomych. Do czasów dzisiejszych niemym świadkiem dawnej świetności opactwa Sióstr Cysterek w Owińskach pozostaje nieco naruszony przez ząb czasu, dąb „Bartek” stojący nad Owińską Strugą, przy murze klasztornym, od co najmniej 500 lat.

Sobota zakończyła się kolacją w gospodarstwie agroturystycznym „Ostrowo Młyn” z oprawą muzyczną i koncertem.

 

 

.