Nasi drodzy wierni parafianie, którzy odeszli do wieczności w 2013 r.

Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie, a Światłość Wiekuista niechaj Im świeci na wieki wieków. Amen.

 

† Brejniak Eugeniusz (ur. 13.02.1939 r. – 29.12.2013 r.) ze Strzelec

† Różański Ryszard (ur. 06.03.1931 r. – zm. 24.12.2013 r.) z osiedla „Podklasztorze”

† Banaszczyk Henryk (ur. 03.01.1931 r. – zm. 18.10.2013 r.) z Owczar

Baliński Zdzisław (ur. 26.11.1922 r. – zm. 19.07.2013 r.) z Piasków

† Sokołowski Bogdan (ur. 28.06.1951 r. – zm. 16.07.2013 r.) z Podklasztorza

† Kwiatkowska Marianna (ur. 22.08.1924 r. – zm. 15.07.2013 r.) ze Strzelec

Strojny Henryk (ur. 15.10.1933 r. – zm. 10.07.2013 r.) były Prezes OSP Podklasztorze, z Podklasztorza

† Kołodziejski Wiesław (ur. 03.11.1941 r. – zm. 06.07.2013 r.) ze Strzelec

Wójcikowska Józefa (ur. 14.01.1924 r. – zm. 19.06.2013 r.) z Owczar

† Lasota Tadeusz (ur. 01.02.1953 r. – zm. 13.06.2013 r.) ze Strzelec

† Matyszewski Bogusław (ur. 23.01.1967 r. – zm. 29.05.2013 r.) ze Strzelec

† Banaszczyk Jerzy (ur. 14.08.1964 r. – zm. 08.05.2013 r.) z Prucheńska Dużego

† Trocha Marianna (ur. 18.05.1937 r. – zm. 26.04.2013 r.) ze Strzelec

† Kołosko Krystyna (ur. 03.10.1953 r. – zm. 25.04.2013) ze Strzelec

† Cieślikiewicz Janina (ur. 13.12.1926 r. – zm. 30.03.2013 r.) z Owczar

† Ptak Stanisława (ur. 01.01.1931 r. – zm. 24.02.2013 r.) z Podklasztorza

† Albin Janina (ur. 07.04.1924 r. – zm. 22.02.2013 r.) ze Strzelec

† Kopacz Jan (ur. 02.01.1956 r. – zm. 9.01.2013 r.) z Prucheńska Dużego