Niecodzienną i wyjątkową oprawę miała uroczysta Suma w naszej świątyni, celebrowana w dzień uroczystości założycieli Zakonu Cystersów (26.01.2014 r.) – św. Roberta, św. Alberyka i św. Stefana. Byliśmy świadkami historycznej chwili. Po raz pierwszy od XIII w. mury naszej romańskiej świątyni gościły Rycerzy i Damę z Zakonu Rycerzy Chrystusa i Świątyni Jerozolimskiej, znanym wszystkim jako templariusze.

W roku 1118 cystersi zorganizowali wspólnotę dziewięciu rycerzy pod wodzą Hugona de Payns. Nosili oni białe płaszcze z czerwonym krzyżem. Ich życie i praca oparta była podobnie jak i cystersów na Regule św. Benedykta z Nursji. Templariusze mieli ochraniać szlaki w Ziemi Świętej i bronić samej Świątyni Jerozolimskiej przed wyznawcami islamu. Wiele ciekawych książek napisano na temat zakonu templariuszy, którzy to wg legend zgromadzili pokaźne skarby, których do dziś nie odnaleziono. Zakon templariuszy został skasowany w 1312 r. na rozkaz króla Francji Filipa Pięknego. Templariusze działali od XIII w. także na terenie Polski w Oleśnicy Małej, Opatowie. Pomimo, że zakon templariuszy nie istnieje już w takiej formie, którą znamy z przeszłości, istnieje jednak patriarchalna wspólnota rycerska OMCTH, pod protektoratem duchowym Patriarchy Antiochii i Jerozolimy Gregoriosa III. W Polsce powoli odradza się zakon templariuszy, jest 33 templariuszy, w tym 4 kobiety. Stolicą polskich templariuszy są Katowice. Na całym świecie do zakonu templariuszy należy około 250 osób.  

 

.

Kategorie: Aktualności