W nocy z 20.03 na 21.03.2014 r. w starachowickim szpitalu zmarł po długiej i ciężkiej chorobie opat senior o. Eustachy Gerard Kocik OCist. Zmarły był opatem prezesem Polskiej Kongregacji Cystersów i opatem opactwa w Wąchocku w latach 1996 – 2006. Honorowym Obywatelem Wąchocka. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek 24 marca o godzinie 12.00 w klasztorze cysterskim w Wąchocku.

Gerard Kocik do zakonu wstąpił w klasztorze w Mogile 17.09.1951 r. wtedy też przybrał imię zakonne Eustachy. Po ślubach wieczystych został przeniesiony z Mogiły do nowo przejętego przez Cystersów klasztoru w Wąchocku. W 1954 roku przyjął świecenia kapłańskie. 11.03.1972 r. uzyskał tytuł doktora filozofii chrześcijańskiej, a w październiku 1978 roku wyjechał do USA, gdzie brał udział w organizowaniu parafii, budował kościoły i prowadził katechezę wśród Amerykanów. Benedykcja na opata wąchockiego nastąpiła 13.10.1996 r. 24.01.1999 r. decyzją Kapituły Równość, Wolność, Niepodległość Województwa Świętokrzyskiego kultywującej tradycje powstańcze z 1863 r. został powołany na członka Kapituły. W 2000 roku został prezesem Polskiej Kongregacji Cystersów. Jest też członkiem Knighs of Columbs w USA. W 2005 roku Zarząd Główny PTTK nadał ojcu opatowi Eustachemu Kocikowi Medal PTTK i odznakę przewodnika, następnie Zarząd Koła Przewodników Świętokrzyskich w uznaniu zasług wniesionych na rzecz przewodnictwa i turystyki nadał mu honorowe członkostwo Koła Przewodników i tytuł Honorowego Przewodnika Świętokrzyskiego. Wśród wszelkich honorowych tytułów szczególnie cennym jest przyznanie mu w 2006 roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP srebrnego medalu Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” będącego uhonorowaniem jego wieloletnich działań w Polsce i USA na rzecz restauracji i prac konserwatorskich kościoła i obiektów klasztornych w Wąchocku. Dzięki jego wielkiej pasji, bardzo dużym zdolnością organizacyjnym i umiejętności zjednywania sobie ludzi do współpracy obiekt ten w ciągu kilku lat zmienił się nie do poznania tak, że na nowo zaczyna promieniować blaskiem swojej dawnej świetności.

W 2003 roku na posiedzeniu w Pelplinie m.in. z inicjatywy ojca opata powołano Radę koordynacyjną Szlaku Cysterskiego przy opacie prezesie Polskiej Kongregacji Cystersów. Ojciec opat Eustachy Gerard Kocik był wybitnym kaznodzieją i konferencjonistą. Źródło: Urząd Miasta Wąchock

 

.

Kategorie: Aktualności