Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich działające w Rudach Raciborskich, wystąpiło z inicjatywą aby 25.06.2014 r. na terenie wszystkich gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu posadzić sadzonki młodych dębów – „potomków” sędziwego dębu „Cysters” z Rud. Dwa lata temu zebrano żołędzie z tego drzewa, z których wyhodowano młode dąbki. 25 czerwca (środa) o godz. 10.00 w Sulejowie na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi odbędzie się akcja sadzenia Dębu Cysters

Ww. projekt został przedstawiony a następnie zaakceptowany przez o. dr Piotra Chojnickiego OCist., – Opata Prezesa Polskiej Kongregacji Zakonu Cystersów. Pięć pierwszych dąbków posadziły na swoim terenie gminy cysterskie z Dolnego Śląska 23.05.2014 r. Były to: gmina Kamienna Góra, gmina Trzebnica, na terenie Klasztoru Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza oraz gminy Kamieniec Ząbkowicki i Bardo. Następne drzewka zostały przekazane do pozostałych gmin cysterskich w czerwcu.

W tym miejscu należy wspomnieć o niemłodym dawcy żołędzi. Dąb „Cysters” z Rud (zdjęcie obok) należy do elity dębowych pomników przyrody. Wiek – ok. 450 lat i osiągnięty obwód – 715 cm plasują go w trzeciej dziesiątce najpotężniejszych dębów szypułkowych w Polsce. Rośnie na terenie Pocysterskiego Zespołu Klasztorno – Pałacowego w Rudach. Mieliśmy okazję go podziwiać podczas VI Forum Szlaku Cysterskiego w 2011 r. , którego organizatorem była gmina Jemielnica przy współudziale gminy Rudy. Jak wynika z zapisków w kronikach, w latach piastowania rządu opata w rudzkim klasztorze przez o. Emanuela Pospela (1648 – 1679) dąb ów był już sporym okazem. Przez wieki rozrastał się i spontanicznie został nazwany „Cysters”. Kiedy z inicjatywy ks. Jana Rośka, dyrektora Ośrodka Formacyjno – Edukacyjnego Diecezji Gliwickiej w Rudach, powstała w parku Aleja Dębów Papieskich, w pobliżu „Cystersa” posadzono najpierw Dąb Benedykta XVI (2005 r.), później Dąb Jana Pawła II (2007 r.) oraz Dąb biskupa Jana Wieczorka (2011 r.) i wreszcie Dąb Franciszka (2013 r.). Posadzone drzewka będą oznakowane jednolitymi tablicami pamiątkowymi.

Zdjecie obok Dąb Jana Pawła II. 

.

Kategorie: Aktualności