Dobiega końca II etap prac konserwacyjno – renowacyjnych przy ołtarzu głównym w naszej świątyni zaplanowany na rok 2014. Program „Dziedzictwo kulturowe” – priorytet 1. „Ochrona zabytków”, objął dalszą kontynuację renowacji i konserwacji malowideł ściennych (fresków) z 1552 r. wraz z konserwacją ołtarza głównego z 1788 r.

Całość prac zaplanowana na rok 2014 zamknie się w kwocie 250 tys. zł. Prace zostaną wkrótce odebrane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. A odrestaurowany ołtarz będzie można podziwiać już podczas uroczystości odpustowych ku czci NMP w sierpniu. W ww. kosztach partycypują: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 150 tys. zł, Urząd Miejski w Sulejowie – 10 tys. zł. Pozostałe koszty w kwocie 90 tys. zł parafia dofinansuje z wkładu własnego – kolęda, wypominki i ofiary parafian. Z tego miejsca o. Augustyn składa serdeczne podziękowania wszystkim ofiarodawcom i wszystkim zaangażowanym w renowację ołtarza głównego. W Ich intencji w każdą środę o godz. 16.00 odprawiana jest Msza św.  

.

Kategorie: Aktualności