W poniedziałek 25.08.2014 r. udała się na Jasną Górę pielgrzymka autokarowa mieszkańców dekanatu sulejowskiego i tomaszowskiego. Pielgrzymi wyruszyli do Częstochowy o godz. 20.00 z parkingu przy hotelu „Podklasztorze” pod duchową opieką o. Augustyna Węgrzyna OCist.

Rok rocznie w kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze w nocy 26.08. o godz. 1.00 sprawowana jest Msza św. dla i w intencji pątników dekanatu sulejowskiego. Tegorocznej przewodniczył ks. kan. Leszek Duch – proboszcz parafii pw. św. Floriana w Sulejowie. W celebrze wzięli udział min.: proboszcz parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski we Włodzimierzowie ks. Konrad Woźniak, proboszcz parafii pw. Najświętszej Maryi Panny o. Augustyn Węgrzyn Ocist. We Mszy św. uczestniczyli również przedstawiciele Rady Miejskiej w Sulejowie na czele z Burmistrzem Miasta Sulejowa – Stanisławem Baryłą. Na zakończenie celebrans podziękował wszystkim pątnikom zarówno z XXXI Pieszej Pielgrzymki z Sulejowa jak i pątnikom którzy przyjechali autokarami bądź swoimi samochodami za wspólną modlitwę. Do Sulejowa pielgrzymi wrócili ok. godz. 4.30.

.

Kategorie: Aktualności