Dobiegł końca II etap prac konserwacyjno – renowacyjnych przy ołtarzu głównym w naszej świątyni zaplanowany na rok 2014. Program „Dziedzictwo kulturowe” – priorytet 1. „Ochrona zabytków”, objął dalszą kontynuację renowacji i konserwacji malowideł ściennych (fresków) z 1552 r. wraz z konserwacją ołtarza głównego z 1788 r. Całość prac zaplanowana na rok 2014 zamknęła się w kwocie 253 tys. zł.

Prace zostały odebrane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W ww. kosztach partycypują: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 150 tys. zł, Urząd Miejski w Sulejowie – 10 tys. zł. Pozostałe koszty w kwocie 93 tys. zł parafia dofinansuje z wkładu własnego – kolęda, wypominki i ofiary parafian. Z tego miejsca o. Augustyn składa serdeczne podziękowania wszystkim ofiarodawcom i wszystkim zaangażowanym w renowację ołtarza głównego.

Podczas prac renowacyjnych i konserwacyjnych przy obrazie „Wniebowzięcia NMP” z ołtarza głównego, panie konserwatorki odkryły napis na odwrocie obrazu. Była to data namalowania obrazu i nazwisko malarza – do tej pory nie znane. Data to rok 1671 a obraz namalował nadworny malarz i klucznik króla Jana III Sobieskiego Jan Tricius, Tretko. Data wskazuje, że obraz „Wniebowzięcie” został namalowany ponad 100 lat wcześniej niż powstał ołtarz główny (1788 r.) zagadką pozostaje, gdzie przebywał wcześniej i jak znalazł się w naszej świątyni. Zapewne i wiele innych zagadek kryje nasza romańska świątynia.

Odrestaurowany ołtarz główny zostanie poświęcony przez ks. bpa Henryka Tomasika podczas uroczystości udzielania Sakramentu Bierzmowania naszej młodzieży 17.10.2014 r.

.

Kategorie: Aktualności