W dniu 14.11.2014 r. zasnął w Panu emerytowany Opat Generalny Zakonu Cysterskiego o. Maur Esteva Alsina. Zaszczytną funkcję Opata Generalnego pełnił od 1995 r. do 2010 r. Śp. Opat wizytował również i nasz klasztor w styczniu w 2007 r.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 17.11.2014 r. w opactwie w Poblet w Hiszpanii, gdzie śp. o. Maur Esteva spędził ostatnie lata swojego życia.

.