Przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich Pan Sebastian Staniszewski, zaprasza na Zgromadzenie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich, które odbędzie się 6 maja 2016 r. (piątek) o godz. 13.30. w Hotelu Podklasztorze w Sulejowie, ul. Władysława Jagiełły 1.

 

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

 5. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2015 r. oraz udzielenie absolutorium Zarządowi (przyjęcie stosownych uchwał).

 6. Przyjęcie budżetu na 2016 r. (podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu finansowego).

 7. Wolne wnioski.

 8. Zamknięcie Zgromadzenia.

Otrzymują:

 1. Czesław Berkowski, Wójt Gminy Sieroszewice

 2. Adam Błaszczyk, Wójt Gminy Bierzwnik

 3. Bogdan Brzustowicz, Wójt Gminy Krzęcin

 4. Marcin Czerniec, Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki

 5. Marek Długozima, Burmistrz Trzebnicy

 6. Stanisław Gliszczyński, Burmistrz Koronowa

 7. Marzena Grzywińska, Wójt Gminy Stare Czarnowo

 8. Marek Jońca, Burmistrz Koprzywnicy

 9. Mirosław Kluk, Burmistrz Pełczyc

 10. Gabriela Kotowicz, Burmistrz Cedyni

 11. Monika Kuźmińska, Burmistrz Węgorzyna

 12. Wiesław Łoński, Burmistrz Recza

 13. Stanisław Łukaszczyk, Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska

 14. Paweł Macha, Burmistrz Kuźni Raciborskiej

 15. Przemysław Majchrzak, Wójt Gminy Wągrowiec

 16. Wojciech Ostrowski, Burmistrz Sulejowa

 17. Józef Piątek, Burmistrz Morynia

 18. Elżbieta Rink, Wójt Gminy Marianowo

 19. Jarosław Samela, Burmistrz Wąchocka

 20. Patryk Straus, Wójt Gminy Kamienna Góra

 21. Marcin Wycisło, Wójt Gminy Jemielnica

 22. Leszek Zimny, Wójt Gminy Bledzew

 23. Krzysztof Żegański, Burmistrz Barda   

.