W dniach 1-2 czerwca br. w Łańcucie i Leżajsku odbędzie się 6. Spotkanie Opiekunów Pomników Historii. Organizatorami spotkania są Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Muzeum-Zamek w Łańcucie. 

Tegoroczne spotkanie odbędzie się pod hasłem Zabytkowe zespoły rezydencjalno – ogrodowe: Pomnik Historii czy produkt turystyczny?, które ma skłonić uczestników do dyskusji nad wyzwaniami, jakie stoją przed zarządcami obiektów w dobie masowej turystyki, a także do zastanowienia się nad strategią edukacyjno – popularyzatorską sprzyjającą zachowaniu zabytków dla przyszłych pokoleń. Celem dorocznych Spotkań jest wymiana doświadczeń i budowanie współpracy pomiędzy opiekunami obiektów, które mocą zarządzenia Prezydenta RP zostały uznane za Pomnik Historii, a także wypracowywanie dobrych wzorców w zarządzaniu tymi wyjątkowymi miejscami oraz upowszechnianie wiedzy o ich potencjale i roli w rozwoju lokalnym. Spotkanie adresowanie jest do opiekunów Pomników Historii, służb konserwatorskich, przedstawicieli władz samorządowych i centralnych, właścicieli i zarządców zabytków, przedstawicieli organizacji pozarządowych i naukowców.  Żródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

.

Kategorie: Aktualności