27.05.2017 r. (sobota) odbędzie się ogólnopolskie spotkanie z Maryją w Jej cudownym wizerunku Matki Bożej Pompejańskiej w Klasztorze Cystersów w Sulejowie.  

Program spotkania

Godz. 10.00 Powitanie pielgrzymów

Rozważanie Tajemnic Radosnych w intencji dusz czyśćcowych

Rozważanie Tajemnic Bolesnych w intencji nawrócenia grzeszników

Rozważanie Tajemnic Chwalebnych w intencji Ojczyzny w łączności ze wszystkimi świętymi męczennikami Polski

(uczczenie relikwii św. Andrzeja Bpboli).

 

Godz.11.30 Przerwa na kawę i herbatę

Godz.12.30 Msza Święta w intencji pielgrzymów i w intencjach Matki Bożej

Godz.13.30 Przerwa na obiad

Godz.15.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu. Uwielbienie Boga Ojca śpiewem i psalmami

Koronka do Bożego Miłosierdzia w intencji nawrócenia Żydów i uznania przez nich Chrystusa , za swojego Króla i Pana.

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Elżbieta – kontakt tel. 601592979

.

Kategorie: Aktualności