Burmistrz Wąchocka – Jarosław Samela, Opat wąchocki O. Eugeniusz Augustyn, Przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich – Sebastian Staniszewski we współpracy z Radą Koordynacyjną Szlaku Cysterskiego w Polsce przy Prezesie Polskiej Kongregacji Cystersów zapraszają na Ogólnopolskie Forum Szlaku Cysterskiego w Polsce przedstawicieli tzw. gmin cysterskich i użytkowników obiektów cysterskich i pocysterskich.  Forum odbędzie się w dniach 21 -24 września 2017 r. w Wąchocku.

Organizatorem Forum Szlaku Cysterskiego w Polsce jest Gmina Wąchock przy wsparciu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich, we współpracy z Opactwem Cystersów w Wąchocku, Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” im. Jana Pazdura w Starachowicach oraz Radą Koordynacyjną Szlaku Cysterskiego w Polsce.

Pierwsze Forum odbyło się w 2005 roku w Bierzwniku, a jego idea jest kontynuowana corocznie w różnych regionach Polski. Gmina Wąchock oraz Opactwo Cystersów w Wąchocku były gospodarzem Forum w roku 2009. W 2017r program Forum obejmuje konferencję naukową, debaty oraz wyjazd studyjny do obiektach znajdujących się na Szlaku Cysterskim.

W tym roku organizatorzy pragną pokazać dobre praktyki związane z ochroną dziedzictwa duchowego i kulturowego Cystersów oraz zastanowić się nad problem pogodzenia niematerialnych wartości obiektów z oczekiwaniami turystyki masowej. Spotkanie będzie również okazją do podsumowania dziesięciolecia funkcjonowania Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich.

Wyrażamy nadzieję, że tegoroczne Forum Szlaku Cysterskiego w Polsce, przyniesie okazję do wymiany doświadczeń i nawiązania nowych porozumień umożliwiających dalsze działania służące rozwojowi turystycznemu i gospodarczemu regionów w oparciu o zabytki i tradycję zakonu św. Bernarda.

RAMOWY PROGRAM

XI FORUM SZLAKU CYSTERSKIEGO W POLSCE

21.09.2017 r. (czwartek)

Hotel Europa w Starachowicach

15.00 – 20.00 akredytacja uczestników XI Forum Szlaku Cysterskiego w Polsce

17.00 – 18.30  posiedzenie Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich

18.30 – 20.00  Zgromadzenie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich

22.09.2017 r. (piątek)

Opactwo O. Cystersów w Wąchocku

9.00 – 10.00    oficjalne rozpoczęcie XI Forum Szlaku Cysterskiego (sala św. Bernarda)

10.00 – 12.00  zwiedzanie Opactwa w ramach festynu historycznego „Mnisi i hutnicy”

14.00 – 17.00  sesja popularnonaukowa „Mnisi i hutnicy – dziedzictwo czy produkt turystyczny”

17.30 – 19.00  zwiedzanie Ekomuzeum Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach   

23.09.2017 r. (sobota)

8.00 – 18.00    wyjazd studyjny do Koprzywnicy i Sandomierza

20.00 – 21.00  koncert w ramach VII Międzynarodowego Festiwalu Muzyka w Opactwie „Bach u Cystersów 2017” – Mischa Maisky (kościół klasztorny Opactwa O. Cystersów w Wąchocku)

24.09.2017 r. (niedziela)

Opactwo O. Cystersów w Wąchocku

7.30 – 8.30      msza św. cysterska w nadzwyczajnej formie rytu trydenckiego

9.00 – 9.30      zamknięcie XI Forum Szlaku Cysterskiego

.