W diecezji radomskiej ruszyło Jerycho Różańcowe w intencji ojczyzny, czyli nieustanna modlitwa różańcowa. Włączają się w nią wszystkie parafie, zgromadzenia zakonne, szpitale, domy opieki i różne instytucje diecezjalne. Inauguracja modlitewnego maratonu odbyła się 25.03.2017 r. w rocznicę utworzenia diecezji radomskiej w Katedrze Opieki NMP w Radomiu. W dekanacie tomaszowskim Jerycho wypada w dniach 25.11. – 02.12.2017 r. W naszej parafii 27.11.2017 r. Poniżej przybliżamy plan tej szczególnej modlitwy różańcowej.

Plan przygotowania do Jerycha Różańcowego w parafiach

– wszystkie parafie diecezji podzielone są na Rejony Jerycha Różańcowego.

– Rejon Jerycha – to 7 parafii czy wspólnot, instytucji, grup modlitewnych

– podstawą są Rejony Jerycha obejmujące parafie danego Dekanatu, pozostałe Rejony stanowią domy zakonne, wspólnoty, instytucje, grupy modlitewne

– każda parafia, wspólnota, instytucja, grupa modlitewna podejmuje czuwanie modlitewne jedną dobę (24 godziny)

– Jerycho rozpoczyna się zawsze w sobotę – w stolicy dekanatu o godz. 19.00 – Msza Św. pod przewodnictwem Księdza Dziekana.

– W Mszy Św. i Różańcu. rozpoczynającej Jerycho uczestniczą kapłani z danego Dekanatu czy Rejonu z delegacją wiernych świeckich (przynajmniej 2 osobową), osoby życia konsekrowanego , przedstawiciele ruchów, wspólnot i stowarzyszeń.

– Na zakończenie Mszy Św. następuje Zawierzenie Dekanatu Matce Bożej i wręczenie Delegacjom z parafii symboli: różańca przywiezionego z Fatimy i świecy.

Msza Św. na rozpoczęcie Jerycha w Rejonie

– Sobota – godz. 19.00 – Msza Św. w stolicy Dekanatu (przewodniczy dziekan, homilia wyznaczony przez dziekana kapłan)

– We Mszy Św. i Różańcu rozpoczynających Jerycho uczestniczą kapłani z danego Dekanatu czy Rejonu, który tworzy Jerycho z delegacją wiernych świeckich (przynajmniej 2 osobową)

– Formularz Mszy Świętej – Matki Bożej Fatimskiej (Mszał Rzymski – dodatek) – jeśli w tym dniu przepisy liturgiczne na to pozwalają

– Symbole dla delegacji parafii : różańce i świece, powinny być przygotowane na stoliku (np. obok figury MB Fatimskiej lub obrazu MB)

– po Komunii Św. – dziekan odczytuje Akt Zawierzenia Matce Bożej Dekanatu

– po błogosławieństwie przedstawiciele parafii ze swoim duszpasterzem ustawiają się na środku kościoła i podchodzą aby przyjąć od księdza dziekana symbole Jerycha: różaniec poświęcony w Fatimie i świecę

– Wystawienie Najświętszego Sakramentu i parafia, w której odbywa się Msza Św. na rozpoczęcie Jerycha podejmuje czuwanie i modlitwę

Początek Jerycha w parafii

– Podczas uroczystej procesji do ołtarza delegacja, która otrzymała Symbole Jerycha wnosi Różaniec i Świece

– Świecę umieszczamy na lub przy ołtarzu (przygotować należy odpowiedni świecznik)

– Różaniec – umieszczamy przy Obrazie czy figurze Matki Bożej (posługujemy się nim podczas odmawiania poszczególnych części różańca podając go osobom, które prowadzą modlitwę).

– o godz. 19.00 – ksiądz proboszcz zapala uroczyście świece (będzie się palić przez cały czas trwania Jerycha) Wypowiada słowa : „Światło Chrystusa”.

– Rozpoczyna się Msza Święta w intencji parafian (nie przyjmujemy żadnej innej intencji!)

– o godz. 20.00 – Różaniec – Tajemnice Radosne – zakończony Apelem Jasnogórskim

Zakończenie Jerycha w parafii

– godz. 18.00 – Msza Św. na zakończenie Jerycha

– po Komunii Św. – zawierzenie Rodzin Matce Bożej (Akt Zawierzenia czyta rodzina)

– po Błogosławieństwie – o godz. 19.00 – gasimy uroczyście Świece: kapłan wypowiada słowa: „Światło Chrystusa niech pozostanie z nami na zawsze. Amen” (i gasi świece)

– Różaniec umieszczamy na stałe przy obrazie czy figurze Matki Bożej.

.

Kategorie: Aktualności