III Niedziela Wielkanocna (15.04.2018 r.) zwana Niedzielą Biblijną, rozpoczyna X Ogólnopolski Tydzień Biblijny pod hasłem: „Weźmijcie Ducha Świętego (J 20, 22) . Tydzień Biblijny potrwa do 21.04.2018 r.

Jest on organizowany z inicjatywy „Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II”. Celem działania „Dzieła Biblijnego” jak i X Tygodnia Biblijnego jest pogłębianie zrozumienia Pisma Świętego. Czas X Tygodnia Biblijnego ma również na celu zainteresowanie i zmobilizowanie katolików do czytania Pisma Świętego.

.

Kategorie: Aktualności