W dniu 6 września 1998 roku Diecezja Radomska przeżywała podniosłą uroczystość koronacji Obrazu Matki Bożej Staroskrzyńskiej.

W bulli koronacyjnej św. Jan Paweł II napisał:

„Ufamy, że tego rodzaju uroczystość sprawi, że wszyscy, którzy czczą ten obraz jeszcze bardziej zostaną pobudzeni do oddawani czci Matce Bożej”.

Mija 20 lat od tego niezwykłego wydarzenia. Pragniemy odnowić naszą cześć i miłość do Matki Bożej wobec Jej świętego wizerunku w Skrzyńsku. Serdecznie zapraszam, wspólnie z Księdzem Kustoszem Sanktuarium w Skrzyńsku, Czcigodnych Księży, Siostry Zakonne i wszystkich Was, Siostry i Bracia na uroczystości jubileuszowe do Skrzyńska.

Najważniejszym momentem tych uroczystości będzie koncelebrowana Eucharystia w Skrzyńsku, w sobotę, 8 września 2018 roku, o godzinie 11.30.

Uroczystość jubileuszowa połączona będzie z modlitwą za Ojczyznę z racji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Po Mszy Świętej będzie odsłonięty pomnik Orła Białego.

Serdecznie zapraszamy

+ Henryk Tomasik Biskup Radomski

Ks.  Andrzej Szewczyk Kustosz Sanktuarium w Skrzyńsku

Diecezja Radomska

.

Kategorie: Aktualności