W związku z tym, że dzień 2 listopada 2018 roku przypada w piątek, udzielam dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od potraw mięsnych. Wszystkim korzystającym z dyspensy polecam modlitwę w intencjach szczególnie drogich Ojcu Świętemu oraz wykonanie czynu miłosierdzia wobec bliźnich.

Bp Henryk Tomasik
Biskup Radomski.

Kategorie: Aktualności