Wielowiekowa spuścizna gospodarcza i kulturowa „białych mnichów” którzy w myśl maksymy „Ora et Labora” wznieśli na Podklasztorzu wspaniały cysterski obiekt, który po dziś dzień służy okolicznym mieszkańcom i nie tylko oraz cieszy oko znawców sztuki, dała początek idei powstania Cysterskiego Centrum Edukacji. Głównym celem powstania tegoż Centrum jest wykorzystanie obecnie istniejących i zachowanych obiektów cysterskich jako centrum kultury. Na tak poważne przedsięwzięcie potrzebne są odpowiednie środki finansowe. Takowe zostały przyznane parafii pw. Św. Tomasza Kantuaryjskiego przez Zarząd Województwa Łódzkiego w ramach unijnego projektu „Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Rozwój Zasobów Kultury”. Parafia jako beneficjent otrzymała 2,3 mln złotych, które to zostaną przeznaczone w I etapie na renowację i adaptację budynku Arsenału jak i restaurację przylegającej do niego wierzy Opackiej. Realizacja I etapu projektu ma rozpocząć się w ty roku, a jego zakończenie przewidywane jest na rok 2020. Cała inwestycja szacowana jest na 3,5 mln złotych.

Z tego miejsca słowa podziękowania, należy skierować do Pana Krzysztofa Podlewskiego, z którego inicjatywy i pomocy powstał projekt unijny.

.

Kategorie: Ciekawostki