23.06.2019 r. (niedziela) młodzież z naszej parafii przystąpi do Sakramentu Bierzmowania na Sumie o godz. 11.30. Sakramentu udzieli o. Eugeniusz Augustyn OCist Opat z Klasztoru Cystersów w Wąchocku. „Bierzmowanie (łac. confirmatio – umocnienie) – sakrament inicjacji chrześcijańskiej, ściśle związany z chrztem; stanowi rozwinięcie i usytuowanie nadprzyrodzonej egzystencji chrześcijanina w mocy Ducha Świętego, przez co uzdalnia go do świadomego udziału w budowaniu wspólnoty Kościoła… Kościół jako wspólnota potrzebuje koniecznie sakramentu bierzmowania, ponieważ dojrzałe spełnienie jego zbawczej misji możliwe jest tylko na drodze osiągania dojrzałości eklezjalnej przez jego członków” (Encyklopedia katolicka; por. Katolicyzm A-Z)..

Kategorie: Aktualności