25.09.2019 r. (środa) Kościół katolicki wspomina bł. Władysława z Gielniowa. Urodził się w Gielniowie koło Opoczna ok. 1440 r. Na chrzcie otrzymał imiona Marcin Jan. Jego rodzice byli ubogimi mieszczanami.

Po ukończeniu szkoły parafialnej udał się do Krakowa, gdzie kontynuował swoje studia, aż znalazł się na tamtejszym uniwersytecie w roku 1462. Więcej informacji o bł. Władysławie z Gielniowa na stronie internetowej Diecezji Radomskiej

.

Kategorie: Aktualności