W dniach od 26 kwietnia do 2 maja 2020 r. przeżywamy w polskim Kościele pod patronatem Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II: Niedzielę Biblijną (26 kwietnia br.), XII. Ogólnopolski Tydzień Biblijny oraz IV. Narodowe Czytanie Pisma Świętego.

W tym roku przebiegał on będzie nawiązując do programu roku duszpasterskiego pod hasłem: „Kto we Mnie wierzy, będzie spożywał chleb życia wiecznego” (por. J 6, 35-36).

Kategorie: Aktualności