08.08.2020 r. (sobota) Kościół katolicki wspomina św. Dominika założyciela Zakonu Kaznodziejskiego – dominikanów.  W roku 1216 papież Honoriusz III zatwierdził nowy zakon.  Dominik został przełożonym. Ośrodkiem życia zakonnego stała się Tuluza we Francji. Dominikanie w chwili powstania byli nietypowym zakonem. Nieśli ludziom Słowo Boże przemierzając Europę pieszo, w sandałach, z Pismem Świętym w dłoni. Pierwsi polscy dominikanie przyjęli habity jeszcze z rąk samego św. Dominika, zaledwie kilka lat po zatwierdzeniu zgromadzenia przez papieża Honoriusza III. Dziś zakon ten jest w naszym kraju jedną z najbardziej znanych wspólnot. W ikonografii św. Dominik przedstawiany jest w dominikańskim habicie. Jego atrybutami są: gwiazda sześcioramienna, infuła u stóp, lilia – czasami złota, księga, podwójny krzyż procesyjny, pastorał, pies w czarne i białe łaty trzymający pochodnię w pysku oraz  różaniec..

Kategorie: Aktualności