09.10.2020 r. (piątek) Kościół katolicki wspomina bł. Wincentego Kadłubka, biskupa. Znany i trochę zapomniany – Wincenty Kadłubek, bo o nim mowa, to postać ze wszech miar ciekawa, lecz trochę u nas zapomniana i mało kto potrafi, choćby w kilku słowach powiedzieć kto to jest.

Nasz cysterski klasztor cieszył się szczególnym uznaniem Mistrza Wincentego. Ale po kolei, najpierw trochę historii. Wincenty Kadłubek urodził się około 1150 lub 1160 roku, we wsi Karwów koło Opatowa (miasto w woj. świętokrzyskim). Do szkoły podstawowej uczęszczał w Stopnicy a następnie do szkoły katedralnej w Krakowie. Dzięki protekcji Kazimierza II Sprawiedliwego studiował w Bolonii i Paryżu, gdzie jako jeden z pierwszych Polaków uzyskał tytuł dzisiejszego magistra, wówczas zwanego mistrzem. Po powrocie ze studiów otrzymał święcenia kapłańskie i został kanclerzem na dworze Kazimierza II Sprawiedliwego. Po śmierci bp. Pełki, w 1207 r. kapituła krakowska wybrała go biskupem krakowskim. Wincenty rozpoczynał swoje duszpasterzowanie w diecezji krakowskiej, gdzie działało 13 klasztorów min. benedyktyni, norbertanie oraz cystersi. Tych ostatnich bp Wincenty darzył szczególną sympatią. Jeszcze przed wstąpieniem na stolicę biskupią darował cystersom w Sulejowie dwie wsie (1206 r.) a już jako biskup darowiznę tę potwierdził w 1208 r. W 1218 r. z nieznanych powodów zrezygnował z biskupstwa i wstąpił do zakonu cystersów w Brzeźnicy (dziś opactwo w Jędrzejowie). W klasztornej celi w Jędrzejowie pisał do śmierci łacińską „Kronikę Polaków”, która stanowiła główne, jednakże niezbyt miarodajne źródło historii dziejów Polski ówczesnego okresu. To właśnie Wincentemu Kadłubkowi przypisuje się sprowadzenie do Polski relikwii św. Floriana i to on zapoczątkował obyczaj palenia wiecznych lamp przed tabernakulum. Opactwo cystersów w Jędrzejowie to sanktuarium bł. Wincentego. Za życia uznawany przez współbraci za świętego, został pochowany w przyklasztornym kościele przed wielkim ołtarzem. Watykan wyniósł go na ołtarze w 1764 r. decyzją papieża Klemensa XIII, wówczas jego doczesne szczątki zostały przeniesione do Katedry Królewskiej na Wawelu, gdzie do dziś spoczywają w kaplicy bpa Piotra Tomickiego. Kult relikwii błogosławionego ma miejsce w ponad 40 świątyniach w kraju i za granicą.

Również i nasz klasztor posiada relikwie błogosławionego (obok na zdjęciu). Są to szczątki kości dłoni w relikwiarzu w kształcie dłoni. W 2014 r. przypadała 250. rocznica beatyfikacji bł. Wincentego Kadłubka. Cystersi z Jędrzejowa podjęli starania o przyspieszenie procesu kanonizacyjnego. Zakon desygnował wice – postulatorem procesu o. dr Ignacego Rogusza ze Szczyrzyca. W proces kanonizacyjny zaangażowane są także władze kościelne, z kardynałem S. Dziwiszem na czele.

.

Kategorie: Aktualności