19.09.2022 r. (poniedziałek) Kościół katolicki wspomina św. Januarego, biskupa i męczennika. January urodził się około 270 r. i  był biskupem Benewentu koło Neapolu. Zginął śmiercią męczeńską za wiarę. Jego doczesne szczątki spoczywają w katedrze w Neapolu. W ołtarzu głównym w relikwiarzu w dwóch szklanych ampułkach przechowywana jest jego zakrzepła krew. Kilkakrotnie w ciągu roku krew ta jest przedmiotem tzw. cudu św. Januarego. Na oczach pielgrzymów w dniu śmierci Świętego, zakrzepła krew staje się płynna i pulsująca, jakby świeżo wylana. Zjawisko to jest notowane od XIV wieku. Kościół urzędowo o tym zjawisku się nie wypowiedział. 

Kategorie: Aktualności