Nasi drodzy wierni parafianie, którzy odeszli do wieczności w 2023 r.

Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie, a Światłość Wiekuista niechaj Im świeci na wieki wieków. Amen.

† Machaj Sławomir, zm. 26.07.2023 r., lat 66, z osiedla „Podklasztorze”

† Majchrowska Irena, zm. 10.07.2023 r., lat 78, ze Strzelec

† Machaj Halina, zm. 03.07.2023 r., lat 63, z osiedla „Podklasztorze”

† Otocka Marianna, zm. 17.06.2023 r., lat 95, z osiedla „Podklasztorze”

† Olejnik Mirosława, zm. 27.05.2023 r., lat 65, z Podklasztorza

† Robak Henryk, zm. 04.05.2023 r., lat 75, ze Strzelec

† Stępień Ewa, zm. 28.03.2023 r.,lat 76, z osiedla „Podklasztorze”

† Popiołek Marian, zm. 25.03.2023 r., lat 62, z Podklasztorza

† Wysmyk Barbara, zm. 21.03.2023 r., lat 88, ze Strzelec

† Wysmyk Marek, zm. 22.02.2023 r., lat 72, z osiedla „Podklasztorze”

† Krawczyk Bożena, zm. 9.02.2023 r., lat 60, z osiedla „Podklasztorze”

† Grzelczak Iwona, zm. 05.02.2023 r., lat 59, z osiedla „Podklasztorze”

† Caliński Tadeusz, zm. 29.01.2023 r., lat 60, z osiedla „Podklasztorze”