29.05.2023 r. (poniedziałek) Kościół katolicki obchodzi Święto Maryi Matki Kościoła – celebrowane jest w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Msze św. w naszej świątyni tak jak w niedzielę o godz. 9.00, 11.30 i 17.00. Do polskiego kalendarza liturgicznego zostało wprowadzone 04.05.1971 r. przez Episkopat Polski – za zgodą papieża Pawła VI.

Dzień ten został wybrany dlatego, że Zesłanie Ducha Świętego było początkiem działalności Kościoła. Jak podają Dzieje Apostolskie, w momencie Zesłania Ducha Świętego w Wieczerniku obecni byli wszyscy Apostołowie, którzy „trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego” (Dz 1, 14).

.

Kategorie: Aktualności