26.07.2023 r. (środa) Kościół katolicki obchodzi liturgiczne wspomnienie św. Anny i św. Joachima, rodziców Matki Bożej. Ewangelie nie podają żadnych wiadomości o życiu rodziców Maryi. Ich imiona i życie znane są wyłącznie z apokryfów: Protoewangelii Jakuba, z Ewangelii Pseudo – Mateusza oraz z Księgi Narodzenia Maryi.

W Protoewangelii Jakuba czytamy, że Anna i Joachim byli bezdzietni. Joachim w podeszłym już wieku udał się na pustynię, gdzie przez 40 dni i nocy gorliwie modlił się oraz pościł, prosząc o potomstwo. Anna zaś w domu usilnie prosiła Boga o oddalenie od niej piętna niepłodności. Bóg ich wysłuchał i Anioł zapowiedział im narodzenie się dziecka. Po narodzeniu Maryi, Anna i Joachim, spełniając uprzednio złożony ślub, oddali swą jedynaczkę na służbę w świątyni. Kult św. Anny i św. Joachima wzrastał wraz z kultem Maryi, jako Matki Jezusa. Pierwotnie Kościół katolicki celebrował osobno wspomnienie św. Anny i św. Joachima. Reforma liturgiczna z 1969 r. połączyła oba te imiona pod datą 26 lipca. Św. Anna jest patronką matek, wdów i małżeństw.

.

Kategorie: Aktualności