15.08.2023 r. (wtorek) w naszej świątyni w Uroczystość Wniebowzięcia NMP,  miejscowi rolnicy podziękują Bogu za zebrane plony na Mszy św. dożynkowej o godz. 12.00. Dożynki inaczej zwane Świętem Plonów – to święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie prac polowych i żniw.

Wszyscy korzystamy z pracy rolników i wszyscy też powinniśmy okazać Bogu wdzięczność za chleb powszedni. Jest to okazja do przypomnienia ciężkiej pracy na roli, tym bardziej, że często jest ona niedoceniana. To dobry czas aby zwrócić uwagę na potrzebę poszanowania chleba, którego brakuje tak wielu głodującym ludziom w krajach słabo rozwiniętych gospodarczo i którego tak wiele poniewiera się na śmietnikach.

Ceremonii dożynkowej będą przewodniczyć Starosta i Starościna dożynkowi (rolnicy z Prócheńska Dużego i Strzelec). Najpierw wniesione zostaną do Kościoła wieńce dożynkowe wykonane przez mieszkańców Strzelec, Prócheńska Dużego, Owczar i osiedla „Podklasztorze” – z ziarna, kłosów zbóż, warzyw, owoców i kwiatów. Następnie Starosta i Starościna wręczą Ojcu Proboszczowi bochen chleba upieczony z mąki pochodzącej z tegorocznych zbiorów. Po Mszy św. wszyscy uczestnicy zostaną poczęstowani poświęconym chlebem. Ojcowie cystersi serdecznie zapraszają na uroczystą Mszę św. dożynkową.

.

Kategorie: Aktualności