18.09.2023 r. (poniedziałek) Kościół katolicki obchodzi liturgiczne święto ku czci św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski i młodzieży. Św. Stanisław urodził się 28.12.1550 r. w Rostkowie na Mazowszu. W naszej świątyni Msze św. o godz. 17.00 i 18.00.Był wrażliwym, uczciwym i nadzwyczaj pobożnym dzieckiem. Pierwsze nauki pobierał w domu rodzinnym, a następnie rodzice posłali go do jezuickiej szkoły w Wiedniu. Również i tu wykazywał się nadzwyczajną bogobojnością – długie godziny spędzał na modlitwie, kontemplacji, pościł i biczował się, przez co wszyscy uważali go za dziwaka. W 1567 r. ucieka z Wiednia do Rzymu. Tu wstępuje do jezuickiego nowicjatu. Rok później składa śluby zakonne mając 18 lat. Stanisław Kostka umiera w 1568 r. na malarię.

.

Kategorie: Aktualności