04.10.2023 r. (środa) Kościół katolicki wspomina św. Franciszka z Asyżu, założyciela zakonu franciszkanów, misjonarza, stygmatyka i prekursora ekologii. W młodości Franciszek prowadził beztroskie życie, nie szczędził pieniędzy na wystawne i kosztowne uczty organizowane dla przyjaciół.Chciał zostać rycerzem, wziął nawet udział w wojnie pomiędzy Asyżem a Perugią. Historia ta zakończyła się dla niego niepowodzeniem i niewolą. Kiedy opuścił więzienie, został pasowany na rycerza i wyruszył na wojnę pomiędzy papieżem a Franciszkiem II, gdzie poczuł powołanie do służby Bożej. Porzucił bogate odzienie i stał się żebrakiem. Wędrował do miasta do miasta, głosił słowo Boże i pokutę. Pomagał biedakom i potrzebującym, był wielkim miłośnikiem fauny i flory. Jako pierwszy zbudował bożonarodzeniową szopkę. Zmarł w Asyżu, naznaczony stygmatami. Został pochowany wg swojego życzenia bez ubrania do gołej ziemi. W 1979 r. Jan Paweł II ogłosił św. Franciszka patronem ekologów i ekologii, zaś 13.03.2013 r. św. Franciszek został patronem kardynała Jorge Maria Bergoglia, który jako pierwszy w historii kościoła powszechnego, po wyborze na papieża przyjął imię Franciszek. Na zdjęciu figura św. Franciszka z Sanktuarium Św. Anny Samotrzeciej na Górze Św. Anny.

.

Kategorie: Aktualności