18.10.2023 r. (środa) Kościół katolicki celebruje święto ku czci św. Łukasza Ewgelisty. Święty Łukasz nie należał do grona dwunastu Apostołów i nie poznał osobiście Jezusa. Był towarzyszem św. Pawła w jego podróżach misyjnych. Jest autorem trzeciej Ewangelii i Dziejów Apostolskich. Św. Łukasz jest patronem lekarzy i malarzy. W ikonografii przedstawiany jest jako młodzieniec o ciemnych, krótkich, włosach, w tunice.  Jego atrybutami są: księga, paleta malarska, przyrządy medyczne, skalpel, wizerunek lub figura Matki Bożej, wół, zwój.

Kategorie: Aktualności