28.12.2023 r. (czwartek) Kościół katolicki celebruje święto ku czci św. Młodzianków. Święto to, przypomina mam o dwuletnich, a nawet młodszych chłopcach zamordowanym w Betlejem i okolicy na rozkaz króla Heroda.

Dekret śmierci dla niemowląt wydał Herod Wielki, król żydowski, kiedy dowiedział się od mędrców, że narodził się Mesjasz, oczekiwany przez naród żydowski. W obawie, by Jezus nie odebrał jemu i jego potomkom panowania, chciał w podstępny sposób pozbyć się Pana Jezusa. Bibliści nie są zgodni co do liczby zamordowanych dzieci. Mogło ich być od 50. do nawet 100. Święci Młodziankowie są uważani za patronów chórów kościelnych.

 .

Kategorie: Aktualności