19.05.2024 r. (niedziela) Kościół katolicki obchodzi tzw. Zielone Świątki jest to inne określenie dla chrześcijańskiego święta Zesłania Ducha Świętego (Pięćdziesiątnica) upamiętniającego zesłanie Ducha Świętego na Maryję matkę Jezusa oraz Apostołów.

Jak czytamy w Dziejach Apostolskich, na zebranych w wieczerniku Apostołów zstąpił Duch Święty i zaczęli oni przemawiać w wielu językach. Zdarzenie to zostało zapowiedziane przez samego Jezusa przed Jego Wniebowstąpieniem. Święto to obchodzone jest od 306 r. i pierwotnie jego obchody trwały aż 7 dni, obecnie dwa dni. Zielone Świątki obrządkami wywodzącą się z pogańskiej zwyczajów. Pochodzą od starosłowiańskiej uroczystości nazywanej „Stado”. Obrzędy powiązane z tym świętem kojarzyły się z oczekiwaniem na nadejście lata i miały zapewnić obfite zbiory. W tym celu majono domy, stodoły, płoty zielonymi gałązkami brzozy i wierzby. Zaś zwierzęta gospodarskie okadzano dymem z palonych ziół i ozdabiano wieńcami z kwiatów. Współcześnie w polskiej tradycji na Zielone Świątki przynosimy do domu tatarak bądź gałązki brzozowe. 

 .

Kategorie: Aktualności