26.05.2024 r. (niedziela) Kościół katolicki celebruje uroczystość Trójcy Świętej. W naszej parafii podwójne święto. Odpust ku czci Trójcy Świętej oraz I Komunia Święta naszych najmłodszych parafian. Msza św.  dla dzieci przystępujących do I Komunii Św.  na Sumie o godz. 11.30. 

Po Sumie procesja z Najświętszym Sakramentem wokół Kościoła. Chrześcijański dogmat o Trójcy Świętej, stwierdza, że Bóg jest Bogiem Trójjedynym, istniejącym jako trzy Osoby – Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Fundamentalnym źródłem dla nauki o Trójcy Świętej są słowa samego Jezusa w Ewangelii, gdzie określa siebie jako Syna Bożego pozostającego w jedności z Ojcem. Wiara w Trójcę Św. wyznawana jest od III w. przez wszystkie Kościoły katolickie i prawosławne, oraz wszystkie główne wyznania: kalwinizm, luteranizm, anglikanizm, metodyzm i prezbiterianizm. W naszym romańskim kapitularzu przy środkowej kolumnie – kiedy w klasztorze żyli i pracowali pierwsi „biali mnisi”, ustawiony był ołtarz św. Trójcy, a w nim płaskorzeźba przedstawiająca Trójcę św. tak aby siedzący wokoło przy ścianach zakonnicy w chwilach posiedzeń zawsze mieli przed sobą wizerunek Boga Trójjedynego. Tryptyk pochodzi z początku XVI w. Bóg Ojciec trzyma hebanowy krzyż z Panem Jezusem z kości słoniowej, który uchodzi za cudowny, a który to umieszczono tam w miejscu pierwotnego, zaginionego krzyża. Tryptyk został przeniesiony z kapitularza do Kościoła ok. roku 1788 (wielokrotnie na przestrzeni wieków zmieniał miejsce lokacji) i umieszczony w lewej nawie w ołtarzu Matki Bożej Bolesnej. Wisiał tam również, do czasów współczesnych (zaginiony po zamknięciu Kościoła w 1977 r.) obraz przedstawiający Trójcę Św. Tryptyk po zamknięciu świątyni ponownie trafił do kapitularza i wisi tam do dziś.

Przy kościele istniało także Bractwo Trójcy Świętej – rozwiązane po kasacie dóbr klasztornych w 1819 r. Członkowie Bractwa składali się na światło (świece) które nosili podczas procesji eucharystycznych, a zmarły członek Bractwa miał zapewnione to światło za darmo podczas uroczystości pogrzebowych. Tradycję noszenia świec w procesjach, po Bractwie Trójcy Świętej kultywował w naszej parafii, nieżyjący już nasz parafianin Jan Jeleń z Owczar. W kościele w prawej nawie, przy wejściu do kapitularza, stała duża rzeźbiona w drewnie skrzynia z przepięknym wiekiem, w niej pan Jeleń trzymał świece i rozdawał je wiernym przed procesją. Ustawiał je również przy trumnie podczas pogrzebu.

.

Kategorie: Aktualności