31.05.2024 r. (piątek) w Kościele katolickim obchodzone jest liturgiczne święto Nawiedzenia NMP, wspomina ono nawiedzenie św. Elżbiety przez brzemienną Maryję. Uroczystość Nawiedzenia NMP zainicjowane zostało w zakonie franciszkańskim z inspiracji św. Bonawentury w 1263 r.

Pierwotnie obchodzone było 2 lipca. W 1969 r. papież Paweł VI przesunął obchody tego święta na dzień 31 maja. Dokładny opis Nawiedzenia opisał w Ewangelii św. Łukasz (Łk 1, 39 – 56).

.

Kategorie: Aktualności