Nasi drodzy wierni parafianie, którzy odeszli do wieczności w 2012 r.

Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie, a Światłość Wiekuista niechaj Im świeci na wieki wieków. Amen.

 

 † Leszek Wójcikowski (ur.31.03.1960 r. – zm. 24.12.2012 r.) z Owczar

 † Balasiński Marian (ur. 26.12.1928 .- zm. 22.12.2012 r) z Owczar

 † Kumidaj Kazimierz (ur. 28.02.1943 r. – zm. 26.11.2012 r.) z Os. „Podklasztorze”

 † Mękarska Janina (ur. 13.11.1934 r. – zm. 18.11.2012 r.) z Prucheńska Dużego

 † Jabłoński Antoni (ur.19.09.1932 r. – zm. 24.10.2012 r.) z Prucheńska Dużego

 † Wroniszewski Kazimierz (ur. 19.11.1951 r.- zm. 07.08.2012 r.) z Os. „Podklasztorze”

 † Trocha Kazimierz (ur. 25.02.1929 r. – zm. 22.07.2012 r.) z Prucheńska Dużego

 † Hynek Marianna (ur. 10.02.1935 r. – zm. 21.06.2012 r.) z Podklasztorza

 † Szymańska Halina (ur. 13.10.1936 r. – zm. 15.06.2012 r.) z Os. „Podklasztorze”

 † Rzeźnik Jan (ur. 12.06.1921 r. – zm. 31.05.2012 r.) z Podklasztorza

 † Piekarska Wacława (ur. 09.09.1936 r. – zm. 20.05.2012 r.) z Owczar

 † Zapart Barbara (ur. 23.01.1949 r. – zm. 16.05.2012 r.) z Sulejowa

 † Żak Krystyna (ur. 20.03.1929 r. – zm. 11.04.2012 r.) ze Strzelec

 † Mękarska Feliksa (ur. 08.12.1931 r. – zm. 27.03.2012 r.) z Prucheńska Dużego

 † Jeleń Regina (ur. 01.10.1927 r. – zm. 20.03.2012 r.) z Owczar

 † Hamczyk Bogusław (ur. 20.01.1960 r. – zm. 09.03.2012 r.) z Os. „Podklasztorze”

 † Albin Stefania (ur. 08.11.1928 r. – zm. 27.01.2012 r.) z Prucheńska Dużego