Nasi drodzy wierni parafianie, którzy odeszli do wieczności w 2015 r.

Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie, a Światłość Wiekuista niechaj Im świeci na wieki wieków. Amen.

 

 

 

 

† Moruś Wiktor (ur. 09.12.1928 r. – zm. 19.12.2015 r.) z Owczar

† Wójcikowski Stanisław (ur. ……….. – zm. 23.11.2015 r) z Prucheńska Dużego

† Madej Adam (ur. ………………. – zm. 30.10.2015 r.) ze Strzelec

† Olszewska Anna (ur. ……………… – zm. 31.10.2015 r.) z osiedla „Podklasztorze”

† Moruś Marianna (ur. 18.08.1936 r. – zm. 23.09.2015 r.) z Owczar

† Zając Stanisław (ur. …….. – zm. 07.08.2015 r.) z Prucheńska Małego

† Wysmyk Jan (19.05.1958 r. – zm. 10.07.2015 r.) z Piasków – Podklasztorza

† Kowalewski Kazimierz (ur. 07.01.1926 r. – zm. 06.07.2015 r.) ze Strzelec

† Margasińska Alicja (ur. 29.08.1955 r. – zm. 01.07.2015 r.) z Podklasztorza

† Kujawska Karolina z d. Ignerowicz, lat 31, zm. 15.06.2015 r. z osiedla „Podklasztorze”

† Kopacz Jadwiga (ur. 06.06.1951 r. – zm. 12.04.2015 r.) ze Strzelec

† Zawisza Jan (ur. 01.05.1966 r. – zm. 27.03.2015 r.) z osiedla „Podklasztorze”

† Szulc Robert (ur. 22.01.1973 r. – zm. 26.03.2015 r.) z osiedla „Podklasztorze”

† Musiał Jadwiga (ur. 01.09.1961 r. – zm. 19.03.2015 r.) z Owczar

† Dulemba Władysława (ur. 13.07.1924 r. – zm. 14.03.2015 r.) ze Strzelec

† Gwarda Marian (ur. 29.01.1929 r. – zm. 11.03.2015 r.) z Owczar

† Błaszczyk Adam (ur.09.07.1948 r. – zm. 21.02.2015 r.) ze Strzelec

 Biazik Helena (ur. 25.01.1931 r. – zm. 17.02.2015 r.) z osiedla „Podklasztorze”

Baliński Józef (ur. 02.09.1930 r. – zm. 21.01.2015 r.) ze Strzelec