Zakończył się I etap prac konserwacyjno – renowacyjnych przy ołtarzu głównym w naszej świątyni. Program „Dziedzictwo kulturowe” – priorytet 1. „Ochrona zabytków”, objął dalszą kontynuację renowacji i konserwacji malowideł ściennych (fresków) z 1552 r. wraz z konserwacją ołtarza głównego z 1788 r. Całość prac zaplanowana na rok 2013 zamknęła się w kwocie 300.223 zł.

Prace zostały odebrane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w tym miesiącu. W ww. kosztach partycypowali: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 200 tys. zł, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi – 43.393 zł, Urząd Miejski w Sulejowie – 10 tys. zł. Razem – 253.393 zł. Pozostałe koszty w kwocie 46.830 zł parafia sfinansowała z wkładu własnego – kolęda, wypominki i ofiary parafian. Kwota prac zaplanowanych przy ołtarzu na rok 2014 wyniesie 240 tys. zł. Na apel naszego Proboszcza o. Augustyna OCist. o pomoc finansową niezbędną do uzupełnienia własnych kosztów konserwacji ołtarza odpowiedziało 101 rodzin (w tym trzy rodziny spoza parafii). Z tego miejsca o. Augustyn składa serdeczne podziękowania wszystkim ofiarodawcom i wszystkim zaangażowanym w renowację ołtarza głównego. W Ich intencji w każdą środę o godz. 16.00 odprawiana jest Msza św.

.

Kategorie: Aktualności