04.03.2024 r. (poniedziałek) Kościół katolicki wspomina św. Kazimierza, królewicza. Kazimierz urodził się na Wawelu 03.10.1458 r. zmarł 04.03.1484 r. w Grodnie. Msza św. w naszej świątyni o godz. o  godz. 17.00.

Był drugim synem Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki. Odebrał staranne wykształcenie pod okiem m.in. Jana Długosza. Kazimierz był orędownikiem miłosierdzia wobec potrzebujących, biedaków i cierpiących. Cechowała go wyjątkowa pobożność. Wiele godzin spędzał na adoracji Najświętszego Sakramentu i kontemplacji Męki Pańskiej. Praktykował liczne formy ascezy – nosił np. włosienicę, spał na podłodze, stosował długie posty. Gardził zaszczytami i dworskim przepychem. Czynnie brał udział w zarządzaniu państwem pomimo postępującej gruźlicy. Zmarł w wieku 26 lat. Jego doczesne szczątki spoczęły w Katedrze Wileńskiej. Corocznie, po odzyskaniu przez Litwę niepodległości w 1991 r. organizowane są tam jarmarki ku czci św. Kazimierza zwane kaziukami.

Kategorie: Aktualności