14.09.2023 r. (czwartek) w Kościele katolickim celebrowana jest uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego. Święto szczególnie uroczyście obchodzone jest w sanktuariach w których znajdują się relikwie Krzyża Świętego – w cysterskim Sanktuarium Krzyża Świętego w Krakowie – Mogile czy Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu. W naszej świątyni Msze św. o godz. 17.00.Historycy nie są zgodni co do daty odnalezienia Krzyża na którym umarł Jezus, starożytna legenda podaje, że stało się to ok. roku 326, a odnalazła go św. Helena, matka cesarza Konstantyna Wielkiego. Na wieść o cennym znalezisku, cesarz rozkazał na Kalwarii wybudować Bazylikę ku czci Krzyża Św. zaś obok niej wystawiono Bazylikę Zmartwychwstania Pańskiego. Obie Bazyliki 13.09.35 r. zostały poświęcone. I właśnie na pamiątkę tego wydarzenia co roku 13 września obchodzono uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego. Reforma liturgii w 1969 r. przeniosła uroczystości na dzień 14.09.

.

Kategorie: Aktualności